Tìm hiểu Anchor text là gì?

Nói đến seo từ khóa một trong những yếu tố không thể bỏ qua là xây dựng liên kết (link building ) bằng các anchor text.

Vậy Anchor Text Là Gì?

Anchor text là đoạn văn bản được dùng để hiển thị link và được mọi người sử dụng để link tới site của bạn. Nói một cách khác, chính là đoạn text link cụ thể mà người dùng nhấp vào.

VD: Chúng ta có một textlink như sau dịch vụ seo, thì cụm từ “dịch vụ seo” chính là anchor text.

Ngạc nhiên thay, anchor text quan trọng không như bạn nghĩ. Nó còn có thể giúp trang web của bạn nằm trong top 10 Goolge với một cụm từ nào đó, mà cụm từ này có thể hoàn toàn không hề xuất hiện trong trang web của bạn.

 

Hiểu về anchor text

Anchor text, link label, link text, or link title là những kí tự có thể nhìn thấy và những từ này là siêu liên kết (hyperlink) thể hiện khi liên kết tới các văn bản khác hoặc các vị trí khác nhau trên website.

Từ 1998, một vài trình duyệt web có khản năng thêm để hiển thị các siêu liên kết này trước khi nó được sử dụng.

Không phải tất cả liên kết (link) có anchor text bởi vì nó thể thể rõ ràng khi liên kết dẫn tới các các thứ mà được sử dụng trước đó. Anchor text thường dưới 60 kí tự. Khi siêu liên kết với anchor text hướng tới trang web hay website nào đó. Thì web đó sẽ được coi là có một backlink.
Cấu trúc của liên kết

Anchor text là gì

Trong đó:
href: Link cần liên kết đến
tittle: Tiêu đề miêu tả
Anchor Text: Từ hoặc cụm từ mô tả về link

Thật dễ phải không bạn và nó cũng thật quan trọng. Như bạn biết đó thuật toán mới của google là penguin đánh giá rất cao những liên kết có giá trị, chất lượng cao. Trong các yếu tố xây dựng backlink chất lượng cao là Anchor text phải phù hợp.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>