Giới thiệu thuật ngữ SEO cơ bản – Phần 4

Tiếp theo các khái Niệm SEO là gì hay các cơ bản trong 3 phần qua. bài học của Chương trình Đào tạo SEO Pro của CLB SEO Việt nam sẽ tiếp diễn các phần 4

Fake pagerank – Fake page rank is a common SEO trick you should be aware of when doing a number of things from buying an attractive domain to buying page links or adverts. – page Rank ảo
Sitelink – là danh sách những link phổ biến được Google list tự động khi ta tìm kiếm bằng tên miền sẽ được xuất hiện trong top 1 của Google hay còn gọi là những short cut dưới tên miền khi search Google
Web Referer – Khi người dùng click vào link A, từ Link A click vào Link B thì A gọi là Refer của B
Follower – là thể hiện người theo đuôi người khác để theo dõi thông tin trên mạng xã hội twitter
Retweets – lấy thông tin của người khác về thành thông tin của mình trên twitter
Pinterest – mạng xã hội chia sẻ ảnh nổi tiếng nhất hiện nay
Repin – lấy thông tin, ảnh của người khác về thành thông tin của mình trên Pintrest
Domain keys – Tên miền của Website có chứa từ khóa -dạng EMD
Ping bot – là việc khai báo Website, link đến với SE một cách nhanh nhất
WP Plugin – Word Press Plugin
LBS – Location-Based Services
Virtical search – A vertical search engine, as distinct from a general web search engine, focuses on a specific segment of online content
Exact anchor text – trích xuất text từ thẻ A – Mỏ neo từ khóa chính xác từ cần SEO
Mozcast – MozCast is a weather report showing turbulence in the Google algorithm over the previous day – Đo thời thiết của Google về SEO
Mozrank – mozRank is SEOmoz’s link popularity metric that shows how popular (in terms of links) a webpage is on the web – Hệ thống Rank của SEOMOZ

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>