Công vụ Check Pagerank Google

Check Pagerank Google nhanh chóng với SEOTOPVN Seo

Công cụ check Pagerank(Xem thêm: công thức tính Page rank)  nhanh chóng từ SEOTOPVN sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian nếu phải check nhiều trang Web.Bạn chỉ cần điền tên trang web vào ô bên dưới mà không cần phải đợi load trang do sử dụng công nghệ Ajax.Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình check thì có lẽ do trang web không tồn tại hoặc trang quá mới.

Cập nhật ngày 7/10/2011:Đợt ngày 5 tây vừa rồi các công cụ check PR hãng thứ 3 đều bị lỗi SEOTOPVN đã cập nhật thành công.
Cập nhật 2014 : Working now!!!
Nguyên nhân:Google thay đổi link check

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>